Aug 18, 2016

Full fart framåt för husvagnstillverkaren


Husvagnstillverkaren KABE redovisar ett starkt andra kvartal med en omsättning om 589 Mkr (505) och ett resultat efter skatt om 50 Mkr (24).

Koncernens nettoomsättning uppgick till 589 Mkr (505), en ökning med 17 %. Samtliga verksamheter inom koncernen har ökat omsättningen under perioden.

Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (31), en ökning med 71 %. Rörelsemarginalen uppgick till 9,0 % (6,2). Rörelseresultatet har påverkats positivt av ökad omsättning, högt kapacitetsutnyttjande, gynnsam produktmix och fortsatta effektiviseringar.

Under 2010 avyttrades ett markområde i Jönköping. I affärsuppgörelsen ingick en möjlig tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen uppgick till 8 Mkr och har erhållits under perioden. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 61 Mkr inklusive tilläggsköpeskilling. För jämförbara poster uppgick resultatet efter finansiella poster till 53 Mkr (31), en ökning med 71 %.

Svensktillverkat sedan 60-talet

KABE har tillverkat husvagnar i småländska Tenhult sedan i början av 60-talet. Samtliga KABE husvagnar och husbilar är svensktillverkade i den 12 000 kvadratmeter stora fabriken som fortfarande ligger kvar i Småland.

I koncernen ingår varumärkena KABE, ADRIA och KAMA Fritid.

KABE Husvagnar är den största och ledande nordiska tillverkaren av husvagnar och husbilar.

ADRIA Caravan är nordens största importör och marknadsledare av både husvagnar och husbilar.

KAMA Fritid är nordens största tillbehörsgrossist i husvagns- och husbilsbranschen.

Koncernens marknadsandel i Norden är 43 % (40) för husvagnar och 17 % (19) för husbilar.MEST LÄSTA


Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

LEDIGA JOBB